Particuliere Reguliere Consulten

Het eerste consult is een intake consult en duurt een uur. Uw arts en u krijgen de gelegenheid om elkaar goed te leren kennen. Uw medische voorgeschiedenis wordt in kaart gebracht en er wordt een dossier van u aangelegd. Vanzelfsprekend worden uw persoonlijke wensen besproken en wordt er indien nodig direct een behandelplan opgesteld.

Bent u al een bekende patiënt, of is de behandeling korter dan twee jaar geleden dan zijn vervolgconsulten altijd maar een half uur, tenzij u langere consulten wenst. U weet bent cliënt in plaats van patiënt en dat voelt heel anders.

Tijdens deze consulten worden aanvullende onderzoeken zoveel mogelijk in de kliniek verricht en anders in het ziekenhuis. De kosten van de aanvullende onderzoeken in het ziekenhuis komen veelal voor rekening van uw verzekering, er wordt geen meerprijs vanuit de STEINKLINIEK voor gevraagd.