Keuringen

Voor diverse keuringen kunt u in de kliniek terecht op speciale middagen en avonden.

Denk hierbij aan rijbewijskeuringen, sportkeuringen en hobby keuringen zoals onder andere vaarbewijskeuringen en autocross-keuringen.

Echter, wilt u zelf graag een kleine of grote health check zoals een uitgebreide medische check up dan kan dat. De arts neemt met u door waarvoor u gekeurd wilt worden, er wordt een uitgebreide anamnese afgenomen, lichamelijk onderzoek verricht, al dan niet speciaal gericht op uw eigen wensen. Er wordt aanvullende bloedonderzoek, hartfilmpje (ECG), urineonderzoek verricht en andere onderzoeken die kunnen plaatsvinden op indicatie of verzoek.

De STEINKLINIEK werkt samen met verschillende ziekenhuislaboratoria en vrijwel alle aanvullende onderzoeken kunnen in de kliniek verricht worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bloedonderzoek, hartfilmpje (ECG) , fietstest, urine en faeces (ontlasting) onderzoek.

Voorbeelden van keuringen zijn:

  • Rijbewijskeuringen: keuringen zoals op het aanvraagformulier staan
  • Scheepvaartkeuringen: keuringen zoals op het aanvraagformulier staan
  • Sportkeuringen: keuringen zoals op het aanvraagformulier staan
  • Autocrosskeuringen: keuringen zoals op het aanvraagformulier staan
  • Levensverzekeringkeuringen: keuringen zoals op het aanvraagformulier staan
  • Basis health check: uitgebreide medische vragenlijst, laboratoriumonderzoek naar Hb, leukocyten, trombocyten, cholesterol, nierfunctie, schildklierfunctie en leverfunctie. Urineonderzoek op glucose.

Uitgebreide medische health check:

Uitgebreide medische vragenlijst, laboratoriumonderzoek naar Hb, leukocyten, trombocyten, cholesterol, nierfunctie, schildklierfunctie en leverfunctie. Urineonderzoek op glucose, eiwitten en bacteriën. ECG (hartfilmpje), longfunctieonderzoek en laboratoriumonderzoek aangevuld met vitamineonderzoek.